STARTSIDA | FÖRETAGET | PERSONAL | UPPDRAG | KONTAKT

 

 

 

 

 

 

Möllerström Väg- & Markkonsult AB är ett konsultföretag inom markanläggningsbranschen. Verksamheten är uppdelad i tre olika delar projektledning/byggledning/entreprenadbesiktning.



Projektledning/byggledning/entreprenadbesiktning

Vi utför projektledning, byggledning och entreprenadbesiktning inom mark, VA och betongprojekt. Betongprojekten avser främst broar.